Nêu dấu hiệu nhận biết một số đại diện ngành thực vật thông qua đặc điểm hình thái.

  • 1 Đánh giá

Báo cáo thực hành

1. Em hãy sắp xếp các mẫu vật đã quan sát vào vị trí phân loại thực vật cho phù hợp và giải thích vì sao em sắp xếp như vậy. Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Tên câyTên ngànhLí do
???
???

2. Nêu dấu hiệu nhận biết một số đại diện ngành thực vật thông qua đặc điểm hình thái.

Bài làm:

1. Học sinh tự quan sát và điền vào bảng.

2. Dấu hiệu nhận biết thông qua đặc điểm hình thái:

  • Cơ quan sinh sản: hoa, quả
  • Vị trí của hạt: bên trong hay bên ngoài
  • 63 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021