Quan sát hình 8.1, nhận xét về hình dạng của các loại nấm

  • 1 Đánh giá

I. Đa dạng nấm

Quan sát hình 8.1, nhận xét về hình dạng của các loại nấm. Hãy kể tên một số loại nấm mà em biết:

Bài làm:

Nấm có nhiều kích thước khác nhau, chung một hình dạng là hình mũ úp xuống

Một số nấm thường gặp trong đời sống: nấm hương, nấm đùi gà, nấm kim châm, nấm mốc, mọc nhĩ,...

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021