Lựa chọn loại kính lúp trong hình 3.1 để thực hiện các cộng việc sau:

  • 1 Đánh giá

I. Tìm hiểu về kính lúp

1. Lựa chọn loại kính lúp trong hình 3.1 để thực hiện các cộng việc sau:

  • Đọc sách
  • Sửa chữa đồng hồ
  • Soi mẫu vải

Bài làm:

Đọc sách: chọn kính lúp c

Sửa chữa đồng hồ: chọn kính lúp b

Soi mẫu vải: chọn kính lúp a

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021