[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 17: Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 17 Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống trang 85 sgk khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Khái quát chung về tế bào

 • Quan sát hình 17.1, em hãy cho biết đơn vị cấu trúc nên cơ thể sinh vật là gì?

 • Quan sát hình 17.2, hãy cho biết kích thước của tế bào. Chúng ta có thể quan sát tế bào bằng những cách nào? Lấy ví dụ

 • Hãy cho biết một số hình dạng của tế bào trong hình 17.3

 • Sự khác nhau về kích thước và hình dạng của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật
 • Quan sát hình 17.4, 17.5 và trả lời câu hỏi:

  • Nhận biết các thành phần có ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực
  • Hãy chỉ ra điểm khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực
  • Thành phần nào có trong tế bào động vật?
  • Xác định chức năng các thành phần của tế bào băng cách nối mỗi thành phần cấu tạo ở cột A với một chức năng ở cột B

 • Tại sao thực vật có khả năng quang hợp

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

 • Quan sát hình 17.6a, 17.6b, cho biết dấu hiệu nào cho thấy sự lớn lên của tế bào?

 • Quan sát hình 17.7a, 17.7b hãy chỉ ra dấu hiệu cho thấy sự sinh sản của tế bào

 • Hãy tính số tế bào con được tạo ra ở lần sinh sản thứ I, II, III của tế bào trong sơ đồ hình 17.8. Từ đó, xác định số tế bào con được tạo ra ở lần sinh sản thứ n

 • Em bé sinh ra nặng 3kg, khi trưởng thành có thể nặng 50kg, theo em, sự thay đổi này do đâu?
 • Quan sát hình 17.8, 17.9, hãy cho biết sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật?

 • Vì sao khi thằn lằn bị đứt đuôi, đuôi của nó có thể được tái sinh?

=> Xem hướng dẫn giải

BÀI TẬP

1. Quan sát cấu tạo tế bào thực vật trong hình bên và trả lời các câu hỏi sau:

a, Thành phần nào là màng tế bào?

A. (1) B. (2) C. (3) D. (4)

b, Thành phần nào có chức năng điều khiển hoạt động của tế bào?

A. (1) B. (2) C. (3) D. (4)

2. Vẽ và chú thích các thành phần chính của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

3. Sự sinh sản của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 330 lượt xem