Quan sát hình 17.1, em hãy cho biết đơn vị cấu trúc nên cơ thể sinh vật là gì?

 • 1 Đánh giá

1. Khái quát chung về tế bào

 • Quan sát hình 17.1, em hãy cho biết đơn vị cấu trúc nên cơ thể sinh vật là gì?

 • Quan sát hình 17.2, hãy cho biết kích thước của tế bào. Chúng ta có thể quan sát tế bào bằng những cách nào? Lấy ví dụ

 • Hãy cho biết một số hình dạng của tế bào trong hình 17.3

 • Sự khác nhau về kích thước và hình dạng của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật
 • Quan sát hình 17.4, 17.5 và trả lời câu hỏi:

  • Nhận biết các thành phần có ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực
  • Hãy chỉ ra điểm khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực
  • Thành phần nào có trong tế bào động vật?
  • Xác định chức năng các thành phần của tế bào băng cách nối mỗi thành phần cấu tạo ở cột A với một chức năng ở cột B

 • Tại sao thực vật có khả năng quang hợp

Bài làm:

 • Đơn vị cấu trúc nên cơ thể sinh vật là tế bào
 • Kích thước của tế bài rất nhỏ (1µm, 10µm, 100µm, 1mm, 10mm). Chúng ta có thể quan sát tế bào có kích thước 1mm hoặc 10mm bằng mắt thường; tế bào 1µm, 10µm hoặc 100µm có thể quan sát được bằng kính hiển vi quang học

Ví dụ:

  • quan sát bằng mắt thường: tế bào trứng cá, trứng ếch,...
  • quan sát bằng kính hiển vi quang học: tế bào vi khuẩn, tế bào động vật,...
 • Trong hình 17.3, một số hình dạng của tế bào quan sát được là: hình cầu, hình sợi, hình dĩa, hình sao, hình nhiều cạnh, hình thoi,...
 • Sự khác nhau về kích thước và hình dạng của tế bào có ý nghĩa với sinh vật: phù hợp với từng chức năng mà tế bào đảm nhận giúp cho cơ thể sống trao đổi chất, và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản.
 • Quan sát hình 17.4, 17.5 và trả lời câu hỏi:
  • Thành phần có cả ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là: màng tế bào, nhân tế bào, chất tế bào và màng nhân
  • Điểm khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là: tế bào nhân thực có lục lạp, còn tế bào nhân sơ thì không có
  • Lục lạp là thành phần có trong tế bào thực vật mà không có trong tế bào động vật
  • Nối cột A và B: 1-b 2-c 3-a
 • Bởi vì trong tế bào của thực vật có thành phần lục lạp, đây là bào quan chứa sắc tố có khẳ năng hấp thụ năng lượng ánh sáng để quang hợp
 • 80 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo