Tại sao khi tách trứng cá chép cần nhẹ tay? Tại sao khi tách tế bào biểu bì vảy hành, phải lấy một lớp thật mỏng?

  • 5 Đánh giá

Báo cáo kết quả thực hành

1. Vẽ và chú thích tế bào trứng cá đã quan sát được. tại sao khi tách trứng cá chép cần nhẹ tay?

2. Vẽ và chú thích tế bào biểu bì vảy hành đã được quan sát. Tại sao khi tách tế bào biểu bì vảy hành, phải lấy một lớp thật mỏng?

3. Vẽ và chú thích tế bào biểu bì da ếch đã được quan sát

Bài làm:

1. Khi tách trứng cá cần nhẹ tay bởi vì tế bào biểu bì của trứng cá rất mỏng

2. Bởi vì để có thể dễ quan sát được tế bào biểu bì vảy hành

3. Học sinh tự thực hiện

  • 210 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo