Dựa vào tính chất nào để có thể tách các chất ra khỏi hỗn hợp? Hãy cho biết đặc điểm khác nhau của mỗi hỗn hợp

 • 1 Đánh giá

2. Một số phương pháp đơn giản tách các chất ra khỏi hỗn hợp

Cho các hỗn hợp: Hỗn hợp A gồm muối ăn và nước; Hỗn hợp B gồm cát và nước; Hỗn hợp C gồm dầu ăn và nước.

Hãy đề xuất phương pháp thích hợp để tách muối ăn, cát và dầu ăn ra khỏi mỗi hỗn hợp

 • Dựa vào tính chất nào để có thể tách các chất ra khỏi hỗn hợp?
 • Hãy cho biết đặc điểm khác nhau của mỗi hỗn hợp
 • Hoàn thành thông tin bằng cách đánh dấu tích V vào phương pháp thích hợp theo mẫu bảng 16.1

Bài làm:

 • Dựa vào tính chất tan hoặc không tan trong chất lỏng, không hóa hơi khi gặp nhiệt độ cao của các chất để tách ra khỏi hỗn hợp
 • Đặc điểm khác nhau của mỗi hỗn hợp:
  • Hỗn hợp A: là hỗn hợp đồng nhất, muối là chất tan trong nước, không bị hóa hơi khi gặp nhiệt độ cao
  • Hỗn hợp B: cát là chất không tan trong nước
  • Hỗn hợp C: là hỗn hợp không đồng nhất, dầu ăn không tan trong nước
 • Hoàn thành bảng:

 • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo