Trên vỏ sữa có ghi "Khối lượng tịnh:380g" (hình 37.1a). Số ghi đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp?

  • 1 Đánh giá

1. Khối lượng

  • Trên vỏ sữa có ghi "Khối lượng tịnh:380g" (hình 37.1a). Số ghi đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp?

  • Trên một bao gạo có ghi 25kg (hình 37.1b). Số ghi đó cho biết điều gì?

Bài làm:

  • Số ghi trên hộp sữa chỉ lượng sữa chưa trong hộp
  • Số ghi đó cho biết khối lượng gạo trong bao là 25kg

  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo