Gọi tên một số nấm thường gặp trong đời sống Vẽ sợi nấm mốc và một số loại nấm lớn mà em quan sát được

 • 1 Đánh giá

1. Đặc điểm của nấm

 • Gọi tên một số nấm thường gặp trong đời sống
 • Vẽ sợi nấm mốc và một số loại nấm lớn mà em quan sát được
 • Quan sát hình 28.1, 28.2 và trả lời câu hỏi:

  • Hãy nhận xét về hình dạng của nấm
  • Em hãy phân biệt nấm túi và nấm đảm. Các loại nấm em quan sát được ở hoạt động thực hành thuộc nhóm nấm đảm hay nấm túi?
  • Hãy chỉ ra điểm khác biệt giữa cấu tạo cơ thể nấm độc và các loại nấm khác
  • Em hãy xác định môi trường sống của một số nấm bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau:

 • Đặc điểm cấu tạo tế bào nấm men có gì khác với cấu tạo tế bào các loại nấm còn lại? Từ đó, em hãy phân biệt nấm đơn bào và nấm đa bào
 • Kể tên một số loại nấm ăn được mà em biết

Bài làm:

 • Một số nấm thường gặp trong đời sống: nấm hương, nấm đùi gà, nấm kim châm, nấm mốc, mọc nhĩ,...
 • Học sinh tự thực hiện vẽ nấm mốc và nấm đã quan sát được
 • Nấm có nhiều kích thước khác nhau, chung một hình dạng là hình mũ úp xuống
 • Nấm đảm: các bào tử nấm mọc phía mũ nấm

Nấm túi:các bào tử mọc phía trên mũ nấm

 • Cấu tạo nấm độc khác với các nấm thường khác đó là có thêm một lớp bao quanh thân nấm ở dưới phiến mũ nấm được gọi là vòng cuống nấm và bao gốc nấm
 • Hoàn thành bảng

 • Tế bào nấm men được cấu tạo từ một tế bào

Các loại nấm khác được cấu tạo từ nhiều tế bào

Phân biệt:

  • Nấm đơn bào: cấu tạo nên từ một tế bào
  • Nấm đa bào: cấu tạo nên từ nhiều tế bào
 • Một số loại nấm ăn được: nấm hương, nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm sò, mọc nhĩ,...
 • 187 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo