Tại sao bảng chia nhiệt độ của nhiệt kế y tế thuỷ ngân thường ghi nhiệt độ từ 35 °C đến 42 °C?

  • 2 Đánh giá

BÀI TẬP

1. Tại sao bảng chia nhiệt độ của nhiệt kế y tế thuỷ ngân thường ghi nhiệt độ từ 35 °C đến 42 °C?

2. Nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng để chế tạo nhiệt kế thường dùng?

A. Dãn nở vì nhiệt của chất lỏng. B. Dãn nở vì nhiệt của chất khí.

C. Thay đổi màu sắc của một vật theo nhiệt độ. D. Hiện tượng nóng chảy của các chất.

3. Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng:

Lựa chọn loại nhiệt kế để đo nhiệt độ của:

a, Cơ thể người b, nước sôi c, không khí trong phòng

Bài làm:

1. Vì nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ của cơ thể con người, mà cơ thể con người chỉ trong khoảng 34oc đến 42oc.

2. Chọn đáp án A

3. a, Cơ thể người: lựa chọn nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ

b, Nước sôi: lựa chọn nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ

c, không khí trong phòng: lựa chọn nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ

  • 82 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021