Hãy cho biết mối quan hệ từ tế bào đến mô Nhận xét về hình dạng cấu tạo tế bào hình thành nên mỗi loại mô

 • 1 Đánh giá

1. Từ tế bào đến mô

 • Quan sát hình 20.1, 20.2 và trả lời câu hỏi:

  • Hãy cho biết mối quan hệ từ tế bào đến mô
  • Nhận xét về hình dạng cấu tạo tế bào hình thành nên mỗi loại mô
  • Hãy dự đoán chức năng của các tế bào trong một mô
 • Cơ thể con người được cấu tạo từ những loại mô nào? Cho ví dụ

Bài làm:

 • Quan sát hình 20.1, 20.2, trả lời câu hỏi:
  • Mối quan hệ từ tế bào đến mô: các tế bào tập hợp lại thành một nhóm tạo thành mô
  • Hình dạng và cấu tạo của tế bào hình thành nên mỗi loại mô đều giống nhau
  • Chức năng của các tế bào trong một mô giống nhau
 • Cơ thể con người được cấu tạo nên từ những loại mô như: mô cơ, mô thần kinh, mô liên kết, mô biểu bì

Ví dụ: mô biểu bì dạ dày; mô liên kết: mô mỡ, mô xương; mô thần kinh: noron, tế bào thần kinh đệm; mô cơ: mô cơ tim, mô cơ tay

 • 388 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo