Từ thí nghiệm 1, hãy cho biết các chất lỏng có hoà tan trong nhau không.

 • 1 Đánh giá

3. Hỗn hợp đồng nhất

 • Từ thí nghiệm 1, hãy cho biết các chất lỏng có hoà tan trong nhau không.

Thí nghiệm 1: Tạo hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất

  • Bước 1: Lấy 2 ống nghiệm, thêm nước cất đến 1/3 ống.
  • Bước 2: Lần lượt cho một thìa ethanol vào ống nghiệm thứ nhất và một thìa dầu ăn vào ống nghiệm thứ hai.
  • Bước 3: Lắc đều hai ống nghiệm, để yên và quan sát hiện tượng.
 • Quan sát hình 15.4, em hãy nhận xét sự phân bố thành phần các chất trong hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất.

 • Em hãy lấy ví dụ về hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất.

Bài làm:

 • Ống nghiệm thêm ethanol: có hòa tan

Ống nghiệm thêm dầu ăn: không hòa tan

 • Nhận xét:
  • Trong hỗn hợp đồng nhất: Có thành phần giống nhau, phân bổ đều ở mọi vị trí
  • Trong hỗn hợp không đồng nhất: có thành phần không giống nhau ở mọi vị trí trong toàn bộ hỗn hợp
 • Ví dụ:
  • Hỗn hợp đồng nhất: không khí, nước muối, nước đường,...
  • Hỗn hợp không đồng nhất: hỗn hợp cát và nước, dầu và nước, phở bò, canh rau,...
 • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021