[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 10: Không khí và bảo vệ môi trường không khí

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 10: Không khí và bảo vệ môi trường không khí trang 48 sgk khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Thành phần không khí

 • Trong bản tin dự báo thời tiết thường có dự báo về độ ẩm của không khí (hình 10.1). Điều đó chứng tỏ trong không khí chứa chất gì? Chất đó được tạo ra từ đâu?

 • Quan sát biểu đồ hình 10.2, em hãy cho biết không khí là một chất hay hỗn hợp nhiều chất.

 • Không khí có duy trì sự cháy và sự sống không? Vì sao?
 • Tỉ lệ thể tích khí oxygen và nitrogen trong không khí là bao nhiêu?
 • Quan sát thí nghiệm (hình 10.3), nếu úp ống thuỷ tinh vào ngọn nến đang cháy thì ngọn nến có tiếp tục cháy không? Giải thích.

 • Sau khi ngọn nến tắt, mực nước trong ống thủy tinh thay đổi như thế nào? Giải thích.
 • Từ kết quả thí nghiệm, xác định phần trăm thể tích của oxygen trong không khí. So sánh với kết quả trong biểu đồ hình 10.2.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Vai trò của không khí trong tự nhiên

 • Từ hiểu biết của mình, em hãy cho biết không khí có vai trò gì trong cuộc sống

=> Xem hướng dẫn giải

3. Ô nhiễm không khí

 • Em đã bao giờ ở trong khu vực không khí bị ô nhiễm chưa? Không khí lúc đó có đặc điểm gì?
 • Em hãy tìm hiểu và cho biết những tác hại do không khí bị ô nhiễm gây ra

=> Xem hướng dẫn giải

 • 4. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí
 • Em hãy liệt kê các nguồn gây ô nhiễm không khí
 • Em hãy tìm hiểu và cho biết những chất nào gây ô nhiễm không khí
 • Quan sát các hình 10.6 đến 10.11, em hãy điền thông tin theo mẫu bảng 10.1

=> Xem hướng dẫn giải

5. Bảo vệ môi trường không khí

 • Có thể giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí được không? Để làm được điều dó chúng ta cần phải làm gì?
 • Em hãy nêu một số nguồn gây ô nhiễm không khí và đề xuất biện pháp khắc phục
 • Khi đang ở trong khu vực không khí bị ô nhiễm, em cần làm gì để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình

=> Xem hướng dẫn giải

BÀI TẬP

1. Các nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu là gì? Nêu các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí.

2. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng như thể nào đến sức khoẻ con người? Em hãy đề xuất một số biện pháp nhằm bảo vệ bầu không khí ở trường học hoặc nơi ở của em.

3. Em hãy giải thích vì sao lượng oxygen trong không khí hầu như không đổi mặc dù hàng ngày con người dùng rất nhiều oxygen cho nhu cầu hô hấp và sản xuất trong công nghiệp.

4. Thiết kế một áp phích ở dạng tranh cổ động để tuyên truyền mọi người bảo vệ môi trường không khí nơi ở của mình.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021