Quan sát hình 14.1, hãy kể tên một số loại lương thực phổ biến ở Việt Nam

  • 1 Đánh giá

1. Một số lương thực phổ biến

  • Quan sát hình 14.1, hãy kể tên một số loại lương thực phổ biến ở Việt Nam

  • Quan sát thực tế, hoàn thành thông tin theo mẫu bảng 14.1

Bài làm:

  • Một số loại lương thực phổ biến ở Việt nam: lúa, ngô, khoai, sắn
  • Hoàn thành bảng

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo