[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 23 Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân

  • 2 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 23 Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân trang 107 sgk khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

2. Cách tiến hành

  • Quan sát hình 23.1, em hãy nêu các đặc điểm dùng để phân loại bảy bộ côn trùng

  • Dựa vào hình 23.1, 23.2 và bảng đặc điểm, em hãy gọi tên các bộ côn trùng từ a đến h

=> Xem hướng dẫn giải

Báo cáo kết quả thực hành

  • Vẽ sơ đồ khóa lưỡng phân đại diện năm giới sinh vật

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1.315 lượt xem