[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 33: Đa dạng sinh học

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 33 Đa dạng sinh học trang 149 sgk khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Đa dạng sinh học là gì?

 • Quan sát hình 33.1 - 33.4 và thông tin về đa dạng các nhóm sinh vật đã học, em hãy cho biết đa dạng sinh học là gì?
 • Quan sát các hình 33.2, 33.3, 33.4, em có nhận xét gì về số loài sinh vật trong các môi trường sống khác nhau

=> Xem hướng dẫn giải

2. Vai trò của đa dạng sinh học

 • Từ thông tin hình 33.5 và 33.6, em hãy cho biết vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên

 • Quan sát hình 33.7, em hãy chỉ ra giá trị thực tiễn mà đa dạng sinh học đem lại cho con người

 • Em hãy lấy một ví dụ thể hiện vai trò của đa dạng sinh học ở địa phương em

=> Xem hướng dẫn giải

3. Bảo vệ đa dạng sinh học

 • Quan sát hình 33.8 và kể tên những hoạt động làm suy giảm đa dạng sinh học

 • Vì sao chúng ta cần bảo vệ đa dạng sinh học
 • Từ thông tin gợi ý trong hình 33.9, hãy nêu một số hoạt động góp phần bảo vệ đa dạng sinh học

 • Theo em, các khu bảo tồn có vai trò gì trong việc bảo vệ đa dạng sinh học?
 • Em cần làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học

=> Xem hướng dẫn giải

 • BÀI TẬP
 1. Nêu vai trò của đa dạng sinh học và trong thực tiễn, lấy ví dụ
 2. Thiết kế áp phích về tuyên truyền bảo vệ đa dạng sinh học
 3. Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta khi đa dạng sinh học bị suy giảm

=> Xem hướng dẫn giải


 • 141 lượt xem