Quan sát hình 33.8 và kể tên những hoạt động làm suy giảm đa dạng sinh học

 • 1 Đánh giá

3. Bảo vệ đa dạng sinh học

 • Quan sát hình 33.8 và kể tên những hoạt động làm suy giảm đa dạng sinh học

 • Vì sao chúng ta cần bảo vệ đa dạng sinh học
 • Từ thông tin gợi ý trong hình 33.9, hãy nêu một số hoạt động góp phần bảo vệ đa dạng sinh học

 • Theo em, các khu bảo tồn có vai trò gì trong việc bảo vệ đa dạng sinh học?
 • Em cần làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học

Bài làm:

 • Các hoạt động làm suy giảm đa dạng sinh học:
  • Xả các chất thải, khí thải công nghiệp chưa quả xử lý ra ngoài làm ô nhiễm môi trương
  • Phá rừng, khai thác gỗ bừa bãi trái phép
  • Săn bắt, buôn bán động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm
  • Xả rác sinh hoạt bừa bãi ra ngoài môi trường
 • Bảo vệ sự đa dạng sinh học bởi vì:
  • Tạo sự cân bằng sinh thái trong tự nhiên, giảm nguy cơ tuyệt chủng các giống loài
  • Giữ gìn nguồn tài nguyên cung ứng cho đời sống con người, đảm bảo các lợi ích nông nghiệp, y học,..., đảm bảo lợi ích vật chất kinh tế và các giá trị tinh thần vô hình.
  • Điều tiết và Bảo vệ môi trường
 • Một số hoạt động góp phần bảo vệ đa dạng sinh học
  • Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật.
  • Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã.
  • Xây dựng các khu bảo tổn nhằm bảo vệ các loài sinh vật, trong đó có các loài quý hiếm.
  • Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng.
  • Tăng cường các hoạt động trồng cây, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường.
 • Các khu bảo tồn này cho phép gìn giữ các quần thể của các loài cũng như các quá trình của hệ sinh thái không hoặc ít bị nhiễu loạn.
 • Là học sinh, để bảo vệ đa dạng sinh học, cần làm:
  • Tuân theo các biện pháp và tuyên truyền các biện pháp này cho người thân, hàng xóm để bảo vệ sự đa dạng thực vật ở địa phương.
  • Tham gia bảo vệ, chăm sóc và trồng cây xanh ở trường, địa phương.
  • Không chặt phá bừa bãi cây xanh
  • Không vứt rác bừa bãi, thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ môi trường sống

 • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021