[Cánh Diều] Giải khoa học tự nhiên 6 bài: Bài tập (Chủ đề 7)

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: Bài tập (Chủ đề 7). trang 83 sgk Khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1/ Hãy đóng vai một nhà khoa học và giới thiệu cho mọi người khám phá cấu tạo tế bào thực vật

=> Xem hướng dẫn giải

2/ Khi quan sát hình vẽ một tế bào, thành phần nào giúp em xác định đó là tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực?

=> Xem hướng dẫn giải

3/

a. Hình 13.9 là sơ đồ mô tả tế bào thực vật hay tế bào động vật? Hãy giairi thích câu trả lời của em.

b. Hãy gọi tên các thành phần a, b, c trong hình và nêu chức năng của chúng trong tế bào.

=> Xem hướng dẫn giải

4/ Từ một tế bào sau khi phân chia liên tiếp tạo ra 32 tế bào con. Hãy xác định lần phân chia từ tế bào ban đầu.

=> Xem hướng dẫn giải

5/ Những đặc điểm nào chứng tỏ sinh vật đa bào có cấu tạo phức tạp hơn sinh vật đơn bào?

=> Xem hướng dẫn giải

6/ Nêu tên các cấp độ tổ chức cấu tạo của cơ thể người có trong hình 13.10

=> Xem hướng dẫn giải


  • 46 lượt xem