Quan sát hình 23.1, em hãy nêu các đặc điểm dùng để phân loại bảy bộ côn trùng

  • 3 Đánh giá

2. Cách tiến hành

  • Quan sát hình 23.1, em hãy nêu các đặc điểm dùng để phân loại bảy bộ côn trùng

  • Dựa vào hình 23.1, 23.2 và bảng đặc điểm, em hãy gọi tên các bộ côn trùng từ a đến h

Bài làm:

  • Các đặc điểm để phân loại bảy bộ côn trùng: cánh, kiểu miệng nhai, số lượng cánh, cánh trước có dạng màng, mặt trước cánh không có vảy, kim chích ở bụng cuối của con cái
  • Tên các bộ côn trùng từ a đến h: a) Bộ không cánh b) Bộ cánh nửa c) Bộ hai cánh

d) Bộ cánh cứng e) Bộ cánh vảy g) Bộ cánh mạng h) Bộ cánh màng

  • 444 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo