Em hãy nêu điểm khác về số lượng tế bào giữa cơ thể sinh vật trong hình 19.1 và hình 19.2. Từ đó hãy cho biết cơ thể đa bào là gì

  • 1 Đánh giá

2. Cơ thể đa bào

  • Em hãy nêu điểm khác về số lượng tế bào giữa cơ thể sinh vật trong hình 19.1 và hình 19.2. Từ đó hãy cho biết cơ thể đa bào là gì

  • Vẽ lại bảng và xác định các cơ thể đơn bào, đa bào bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở:

  • Kể tên một số cơ thể sinh vật mà em không nhìn thấy được bằng mắt thường

Bài làm:

  • Hình 19.1: chỉ có duy nhất 1 tế bào cấu tạo nên cơ thể sinh vật

Hình 19.2: cơ thể sinh vật được cấu tạo nên từ nhiều tế bào khác nhau

Cơ thể đa bào là cơ thể được cấu tạo nên từ nhiều tế bào khác nhau, mỗi tế bào đó thực hiện các chức năng khác nhau trong cơ thể

  • Hoàn thành bảng:

  • Một số cơ thể sinh vật không thể nhìn được bằng mắt thường: nấm, vi khuẩn lao, vi khuẩn E.coli, tảo,...
  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo