Lấy ví dụ chứng tỏ năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực

  • 1 Đánh giá

BÀI TẬP

1. Lấy ví dụ chứng tỏ năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực

2. Hãy nêu một số nhiên liệu thường dùng và ảnh hưởng của việc sử dụng các nhiên nhiên liệu đó đối với môi trường

3. Hãy chọn tên dạng năng lượng ở cột A phù hợp với tất cả các nguồn cung cấp ở cột B

4. Hoàn thành các thông tin bằng cách đánh dấu V vào cột phù hợp theo mẫu bảng sau:

Bài làm:

1. Ví dụ: Năng lượng gió càng lớn thì khả năng tác dụng lực lên mọi vật càng lớn. Khi gió nhẹ thì cây chỉ lay chuyển nhẹ, nhưng khi có bão lớn thì cây có thể bị quật đổ gãy

2. Một số nhiên liệu thường dùng và ảnh hưởng đến môi trường

  • Khí thiên dùng làm nhiên liệu trong công nghiệp (lò gạch, lò gốm,...), khi đốt thải ra rất nhiều khí carbon dioxide gây hiệu ứng nhà kính
  • Dầu mỏ được vận chuyển bằng đường biển gây ra sự cố tràn dầu ảnh hưởng đến môi trường biển, ảnh hưởng đến các loài sinh vật sinh sống ở gần đó.

3. 1 - c 2-d 3-e 4-a 5-b

4. Hoàn thành bảng

Loại năng lượngTái tạo

Chuyển hóa

toàn phần

SạchÔ nhiễm môi trường
Năng lượng dầu mỏVV
Năng lượng mặt trờiVV
Năng lượng hạt nhân VV
Năng lượng than đáVV
  • 256 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo