Em hãy sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập của em thành từng nhóm dựa vào đặc điểm chung giữa chúng

  • 1 Đánh giá

I. Sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống

1. Em hãy sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập của em thành từng nhóm dựa vào đặc điểm chung giữa chúng.

2. Việc phân loại đó giúp ích gì cho em?

Bài làm:

1. Học sinh tự làm

2. Việc phân loại đó giúp ta dễ dàng lấy những cuốn sách mà ta cần.

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021