Phiếu nhận xét môn khoa học tự nhiên 6 sách kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Tài liệu là miễn phí và dễ dàng tải về. Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá, nhận xét sách kết nối tri thức và cuộc sống - môn khoa học tự nhiên lớp 6. Tài liệu có sẵn bản word và thầy cô có thể dễ dàng tải. Từ bản mẫu này, thầy cô có thể bổ sung thêm hoặc chỉnh sửa tùy ý những ý kiến của cá nhân.

Trường: THCS Mai Thúc Loan

Tổ:Khoa học tự nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….…tháng….… năm ….…

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

MÔN/HĐGD:KHOA HỌC TỰ NHIÊN

I. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA

1. Tên bộ sách: Kết nối tri thức và cuộc sống

2.Nhómtácgiả:VănHùng(TổngChủbiên)ĐinhĐoànLongKimLongBùiGiaThịnh(đồngChủbiên)NguyễnĐứcHiệpNguyễnThuBùiThịViệtNguyễnĐứcHiệpTrầnThịThanhHuyềnTrọngHuyềnTrọngRỹ- Nguyễn Văn Vịnh.

3. Nhà xuất bản:Giáo dục Việt Nam

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Họ và tên:Cao Thị Thanh Huyền

2. Môn dạy:Khoa học tự nhiên

3. Chức vụ/Đơn vị công tác: Giáo viên Trường THCS Mai Thúc Loan

4. Địa chỉ email: thanhhuyen2212@gmail.com

5. Số điện thoại liên hệ: 0365927698

III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm nổi bật

- Kênh chữ và kênh hình đa phần đẹp rõ nét, phù với nội dung bài học.

-Nộidungsáchgiáokhoađảmbảophùhợpvớiđặcđiểmkinhtế,vănhóa,lịchsử,địacủa địa phương.

- Nội dung sách giáo khoa phân chia theo chương, bài cụ thể.

-Cáchoạtđộnghọctậptrongsáchhướngdẫn,gợiýhọcsinhđểlĩnhhộikiếnthức mới được dễ dàng.

- Sáchgiáokhoanộidungtíchhợpvềgiáodụcđịaphương;bảovệmôitrường;phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng chống bệnh tật.

-Nộidungcácbàihọcgắnthuyếtvớithựchànhnhằmgiúphọcsinhôntập,củngcốvận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.

2. Nội dung chưa phù hợp

- Trong mỗi bài chưa có 5 hoạt động chưa rõ ràng, cụ thể, kiến thức nhiều, chữ nhỏ...

- Câu hỏi bài tập vận dụng nâng cao, tìm tòi, khám phá ở 1 số bài còn ít.

- Nội dung kiểm tra đánh giá ở một số bài chưa phát huy được năng lực học tập của HS.

-bài30“Nguyênsinhvật”phầnmộtsốbệnhdonguyênsinhvậtsáchchỉgiớithiệuvề 2 loại bệnh chưa đi sâu vào giáo dục ý thức học sinh.

-Bài25:Hệthốngphânloạisinhvật.H25.2đồcácđơnvịphânloạisinhvậtchưathể hiệnnétcácđơnvịphânloạitừbậcthấpđếncao.Nộidungkiếnthứcchưakhẳng định được cần dựa vào tiêu chí nào để phân loại sinh vật,

Người nhận xét, đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cao Thị Thanh Huyền

  • 318 lượt xem