[Cánh Diều] Soạn khoa học tự nhiên 6 bài 7: Oxygen và không khí

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 7: Oxygen và không khí trang 37 sgk Khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

PHẦN MỞ ĐẦU

Người thợ lặn đeo bình có chưa khí gì khi lặn xuống biển

Trả lời:

Khí oxi

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. OXYGEN

1/ Em đã biết những gì về oxygen?

2/ Hiện tượng thực tế nào chứng tỏ oxygen ít tan trong nước

3/ Kể thêm những ví dụ về sự cháy trong cuộc sống

4/ Vì sao khi đốt bếp than, bếp lò, muốn ngọn lửa cháy to hơn, ta thường thổi hoặc quạt mạnh vào bếp.

=> Xem hướng dẫn giải

II. KHÔNG KHÍ

1/ Vì sao sự cháy trong không khí lại kém mãnh liệt hơn sự cháy trong khí oxygen?

2/ Hiện tượng nào trong thực tiễn chứng tỏ không khí có chứa hơi nước?

3/ Dựa vào hình 7.3, em hãy nêu thành phần của không khí

4/ Quan sát hình 7.4, nêu một số vai trò của không khí đối với tự nhiên.

5/ Quan sát hình 7.6, cho biết nguồn gây ô nhiễm không khí nào là do tự nhiên và nguồn nào do con người gây ra.

6/ Trong nhà em có những nguồn nào gây ô nhiễm không khí?

7/ Kể tên một số ảnh hưởng khác của ô nhiễm không khí đến tự nhiên mà em biết.

8/ Trong những biện pháp bảo vệ môi trường không khí ở hình 7.7, địa phương em đã thực hiện những biện pháp nào? Cho ví dụ minh họa.

9/ Em có thể làm gì để góp phần làm giảm ô nhiễm không khí?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 40 lượt xem