Hãy nêu các đặc trưng của các lực trong hình 2.7a,b,c

 • 1 Đánh giá

II. Biểu diễn lực

1. Hãy nêu các đặc trưng của các lực trong hình 2.7a,b,c. Hình vẽ trong mặt phẳng đứng theo tỉ xích 1cm ứng với 1N

2. Hãy vẽ các mũi tên biểu diễn các lực ở hình 2.8 biết

Lực của nam châm tác dụng lên kẹp giấy (0,5N)

Lực của lực sĩ tác dụng lên quả tả (50N)

Lực của dây cao su tác dụng lên viện đạn đắt (mỗi dây 6N)

( Với mỗi trường hợp phải nêu rõ tỉ xúc đã chọn cho độ lớn của lực)

Bài làm:

1. Lực trong hình a:

 • Gốc là điểm vật chịu lực tác dụng.
 • Phương nằm ngang, chiều từ trái qua phải
 • Độ lớn bằng 2N

Lực trong hình b:

 • Gốc là điểm vật chịu lực tác dụng
 • Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới
 • Độ lớn bằng 2N

Lực trong hình c:

 • Gốc là điểm vật chịu lực tác dụng
 • Phương xiên, tạo với mặt phẳng ngang 1 góc 45, chiều từ dưới lên trên, hướng từ bên trái sang
 • Độ lớn bằng 1,5N

2.

a) tỉ lệ xích 1cm ứng với 2,5N

b) tỉ lệ xích 1cm ứng với 10N

c) tỉ lệ xích 1cm ứng với 2N

 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021