Phân loại thế giới sống có ý nghĩa như thế nào?

  • 1 Đánh giá

I. VÌ SAO CẦN PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG?

1/ Phân loại thế giới sống có ý nghĩa như thế nào?

Bài làm:

Phân loại thế giới sống thành các nhóm khác nhau giúp cho việc xác định tên và quan hệ họ hàng giữa các sinh vật được dễ dàng hơn.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021