Tìm hiểu sự đa dạng sinh vật ở địa phương em và làm báo cáo thuyết trình

  • 1 Đánh giá

3/ Tìm hiểu sự đa dạng sinh vật ở địa phương em và làm báo cáo thuyết trình

Bài làm:

TTTên động vật Nơi quan sát đượcMôi trường sốngNhóm thực vật/động vậtVai trò Ghi chú
1Cá rô phiAoDưới nướcĐộng vật có xương sốngThực phẩm
2VịtVật nuôiTrên cạnĐộng vật có xương sốngThực phẩm
3ẾchRuộngCả dưới nước, cả trên cạnĐộng vật có xương sốngThực phẩm, chữa bệnh
4GiunVườnTrên cạnĐộng vật không có xương sốngCải tạo độ tơi xốp cho đất
5NgaoĐầm nuôiDưới nướcĐộng vật không có xương sốngThực phẩm
6Cây hoa xuyến chiVen đườngTrên cạnThực vật có mạch dẫn, có hoa, có hạtThuốc
7Cây rêuAo, hồTrên cạnThực vật không có mạch dẫn
8Cây khếVườn nhàTrên cạnThực vật có mạch dẫn, có hoa, có hạtThực phẩm, bóng mát

  • 309 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021