Hãy lấy ví dụ về các loại cân mà em biết

  • 1 Đánh giá

III. ĐO KHỐI LƯỢNG

Hãy lấy ví dụ về các loại cân mà em biết

Bài làm:

Cân đồng hồ, cân y tế, cân điện tử, cân kỹ thuật...

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021