Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế (hình 4.2)

  • 1 Đánh giá

III. NHIỆT KẾ

Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế (hình 4.2)

Bài làm:

Giới hạn đo của nhiệt kế: từ 350C đến 420C

ĐCNN của nhiệt kế: 0,10C

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021