1. Hãy cho biết vị trí nhìn cân như bạn A và bạn C (hình 3.8) thì kết quả thay đổi thế nào? 2. Hãy cho biết cách đặt mắt nhìn đúng và đọc đúng chỉ số của cân

  • 1 Đánh giá

III. ĐO KHỐI LƯỢNG

1. Hãy cho biết vị trí nhìn cân như bạn A và bạn C (hình 3.8) thì kết quả thay đổi thế nào?

2. Hãy cho biết cách đặt mắt nhìn đúng và đọc đúng chỉ số của cân

Bài làm:

1. Nếu đứng ở vị trí nhìn cân như bạn A và C, kết qủa không chính xác. Ở vị trí bạn A, số cân <250g; ở vị trí bạn B, số cân >250g.

2. Cách đọc đúng:

- Điều chỉnh để kim cân chỉ đúng vạch số 0

- Đặt vật lên đĩa cân

- Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với mặt số để ghi chỉ số kim cân theo vạch chia gần nhất. Khối lượng của vật đem cân là số chỉ của kim cân.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 cánh diều