Quán sát hình 19.2, nêu tên các nhóm thực vật và đặc điểm phân chia

  • 1 Đánh giá

II. THỰC VẬT KHÔNG CÓ MẠCH DẪN

1/ Quan sát hình 19.2, và cho biết những đặc điểm giúp em nhận biết được cây rêu

Bài làm:

1/ Đặc điểm: nhỏ bé, thường mọc thành từng đám, sống ở những nơi ẩm ướt (dưới tán lá rừng, bám trên thân cây gỗ, trên đá,...)

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021