BT 4 sgk trang 29: Chiều dài của phần thuỷ ngân trong nhiệt kế là 2 cm ở 0 °C và 22 cm ở 100 °C (hình 4.5).

  • 1 Đánh giá

4. Chiều dài của phần thuỷ ngân trong nhiệt kế là 2 cm ở 0°C và 22 cm ở 100°C (hình 4.5).

a) Nhiệt độ là bao nhiêu nếu chiều dài của thuỷ ngân là 8 cm; 20 cm?

b) Chiều dài của phần thuỷ ngân sẽ là bao nhiêu nếu nhiệt độ là 50 °C.

Bài làm:

a. 100 độ ứng với: 22 - 2 = 20 cm => 1cm ứng với 5 độ C nên

8cm ứng với: (8 - 2) x 5 = 30 độ

20 cm ứng với: ( 20 - 2) x 5 = 90 độ

b. 50 độ ứng với: 20 : 2 + 2 = 12 cm

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 cánh diều