Quan sát hình 12.8, 12.9 và nêu cấu tạo của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

  • 1 Đánh giá

IV. CẤU TẠO CỦA TẾ BÀO NHÂN SƠ VÀ TẾ BÀO NHÂN THỰC

1/ Quan sát hình 12.8, 12.9 và nêu cấu tạo của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

2/ Lập bảng các đặc điểm giống và khác nhau về cấu tạo giữa tế bào nhân sơ so với tế nào nhân thực

Bài làm:

1/Cấu tạo của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực:

  • Tế bào nhân sơ: không có nhân hoàn chỉnh (chỉ có vùng nhân) và không chứa bào quan có màng.
  • Tế bào nhân thực: có nhân và các bào quan có màng.
  • Tế bào nhân sơ có cấu tạo đơn giản và thường có kích thước nhỏ, bằng khoảng 1/10 tế bào nhân thực

2/

Tế bào nhân sơTế bào nhân thực
GiốngĐều là tế bào, chứa vật chất di truyền, đều có 3 thành phần cơ bản: màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân hoặc nhân
Kích thước và cấu trúcKích thước nhỏ, cấu trúc đơn giảnKích thước lớn, cấu trức phức tạp
Màng nhânKhông có màng bao bọc vật chất di truyềnCó màng bao bọc vật chất di truyền
Hệ thống nội màngTế bào không có hệ thống nội màngTế bào có hệ thống nội màng
Bào quanKhông có màng bao bọc các bào quanCó màng bao bọc các bà quan
Khung tế bàoKhông có khung tế bàoCó khung tế bào
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021