Tại sao phải sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả? Tại sao phải cung cấp đủ oxygen cho quá trình cháy?

 • 1 Đánh giá

3. Sử dụng nhiên liệu an toàn. hiệu quả

 • Tại sao phải sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả?

 • Tại sao phải cung cấp đủ oxygen cho quá trình cháy?

 • Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với oxygen bằng cách nào?

 • Trong quá trình sử dụng bếp gas, để bếp có ngọn lửa đều và màu xanh thì chúng ta thường làm vệ sinh mâm chia lửa, kiềng bếp và mặt bếp. Em hãy giải thích cách làm đó.

Bài làm:

 • Sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả bởi vì:
  • Tránh cháy nổ gây nguy hiểm đến con người và tài sản
  • Giảm thiểu ô nhiễm môi trường
  • Tiết kiệm chi phí cho cuộc sống và sản xuất
 • Bởi vì oxygen cần thiết cho sự cháy, khi cung cấp đầy dủ oxygen cho quá trình cháy sẽ giúp nhiên liệu được sử dụng hiệu quả, sử dụng hết tránh gây lãng phí và tận dụng được hết lượng nhiệt nguyên liệu tạo ra trong quá trình cháy đó.
 • Tăng diện tích tiếp xúc bằng cách trải đều nguyên liệu, tạo khoảng trống cho không khí đi vào, thường xuyên vệ sinh lau chùi các kệ bếp ga không để tắc bụi bẩn
 • Làm như vậy để tăng diện tích tiếp xúc của oxygen trong không khí với nhiên liệu cháy.

 • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021