Em quan sát được những vật thể nào trong hình 8.1? Vật thể nào có sẵn trong tự nhiên (vật thể tự nhiên), vật thể nào do con người tạo ra (vật thể nhân tạo)?

 • 1 Đánh giá

1. Sự đa dạng của chất

 • Em quan sát được những vật thể nào trong hình 8.1? Vật thể nào có sẵn trong tự nhiên (vật thể tự nhiên), vật thể nào do con người tạo ra (vật thể nhân tạo)?

 • Kể tên một số vật thể và cho biết chất tạo nên vật thể đó
 • Nêu sự giống nhau, khác nhau giữa vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo
 • Kể tên một số vật sống và vật không sống mà em biết
 • Cho các vật thể: quần áo, cây cỏ, con cá, xe đạp. Hãy sắp xếp chúng vào mỗi nhóm vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật hữu sinh và vật vô sinh

Bài làm:

 • Những vật thể trong hình 8.1: Cây cối, mỏm đá, đồi núi, nước, thuyền, lưới đánh cá, con người
  • Vật thể tự nhiên: cây cối, mỏm đá, đồi núi, nước, con người
  • Vật thể nhân tạo: thuyền, lưỡi đánh cá
 • Một số vật thể và chất tạo nên vật thể đó:
  • Vòng tay - chất tạo nên: Bạc
  • Bàn Ghế - chất tạo nên: Gỗ
  • Ly nước - chất tạo nên: thủy tinh
  • Móc treo quần áo - chất tạo nên: Nhôm
  • Ống nước - chất tạo nên: chất dẻo, nhựa
 • Vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo
  • Giống nhau: đều là các vật thể
  • Khác nhau:
   • Vật thể tự nhiên là những vật có sẵn trong tự nhiên
   • Vật thể nhân tạo là những vật thể do con người tạo ra để phục vụ cuộc sống
 • Một số vật sống: Con mèo, con chim, cây khế, con người,...

Một số vật không sống: cái bàn, điện thoại, hòn đá, bếp ga,...

 • Nhóm vật thể tự nhiên và nhóm vật hữu sinh: cây cỏ, con cá

Nhóm vật thể nhân tạo và nhóm vật vô sinh: quần áo, xe đạp

 • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo