Quan sát hình 4.3 và cho biết cách đo chiều dài trong trường hợp nào nhanh và cho kết quả chính xác hơn? Tại sao?

 • 1 Đánh giá

2. Thực hành đo chiều dài

 • Quan sát hình 4.3 và cho biết cách đo chiều dài trong trường hợp nào nhanh và cho kết quả chính xác hơn? Tại sao?

 • Quan sát hình 4.4 và cho biết cách đặt thước để đo chiều dài bút chì như thế nào là đúng?

 • Quan sát hình 4.5 và cho biết cách đặt mắt để đọc chiều dài bút chì như thế nào là đúng?

 • Quan sát hình 4.6 và cho biết kết quả đo chiều dài bút chì tương ứng ở các hình là bao nhiêu?

 • Hãy đo chiều dài của bàn học và chiều dài của quyển sách Khoa học tự nhiên 6 của em. Sau đó hoàn thành theo mẫu bảng 4.2

 • Hãy đo chiều dài đoạn thẳng AB và CD trong hình 4.1. Từ kết quả đo được em rút ra nhận xét gì?

 • Lấy ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về kích thước các vật
 • Hãy mô tả cách đo và tiến hành đo chiều cao của hai bạn trong lớp em

Bài làm:

 • Cách đo chiều dài trong trường hợp a nhanh hơn và chính xác hơn.

Bởi vì:

  • Trường hợp b: chiều dài của bàn dài gấp nhiều lần so với GHĐ của thước kẻ, nếu sử dụng thước kẻ để đo chiều dài của bàn sẽ mất nhiều lần đo, nên mất thời gian lâu hơn và đồng thời kết quả đo bằng tổng của các lần đo cộng lại sẽ có chênh lệch sai số.
  • Ngược lại, Trường hợp a: Thước cuộn có GHĐ dài hơn so với chiều dài của bàn, khi sử dụng sẽ chỉ cần đo trong 1 lần , thời gian đo nhanh hơn và cho kết quả đo chính xác hơn.
 • Ở hình 4.4, cách đặt thước để đo chiều dài bút chì tại mục c là đúng
 • Ở hình 4.5, cách đặt mắt để đọc chiều dài bút chì tại mục c là đúng
 • Hình 4.6a kết quả đo chiều dài bút chì là 6.8cm, hình 4.6a kết quả đo chiều dài bút chì là 7cm
 • Học sinh tự thực hành đo chiều dài của bàn học và chiều dài của quyển sách Khoa học tự nhiên 6. Sau đó kẻ bảng và hoàn thành theo mẫu bảng 4.2.

Cần lưu ý khi thực hiện đo như sau:

  • Dụng cụ:
   • Các loại thước;
   • Bàn học;
   • Quyển sách Khoa học tự nhiên 6.
  • Tiến hành đo:
   • Ước lượng chiều dài bàn học, chiều dài của quyển sách Khoa học tự nhiên 6;
   • Lựa chọn thước đo phù hợp;
   • Đặt thước đo dọc theo chiều dài vật, vạch số 0 của thước ngang với một đầu của bàn, quyển sách;
   • Đặt mắt vuông góc với thước, đọc giá trị chiều dài của bàn, quyến sách theo giá trị của vạch chia trên thước gần nhất với đầu kia của bàn, quyển sách;
   • Ghi kết quả đo được theo mẫu bảng 4.2.
 • Chiều dài đoạn thẳng AB = 2cm và chiều dài đoạn thẳng CD = 2cm

Nhận xét: Chiều dài đoạn thẳng AB = chiều dài đoạn thẳng CD = 2cm

 • Ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về kích thước các vật: Ta uớc lượng và cảm thấy một chiếc hộp có thể đựng được đồ vật chúng ta muốn đặt vào. Tuy nhiên khi đặt đồ vật vào lại không vừa, do đồ vật đó có kích thước lớn hơn so với chiều dài, chiều rộng của chiếc hộp đó. Vậy, chúng ta có thể cảm nhận sai về kích thước của các vật.
 • Cách đo và tiến hành đo chiều cao của hai bạn trong lớp em

Cách đo chiều cao của hai bạn trong lớp:

  • Bước I: Ước lượng chiều cao của 2 bạn.
  • Bước 2: Chọn thước đo có GHĐ và ĐCNN phù hợp.
  • Bước 3: Đặt thước đo vuông góc với mặt đất.
  • Bước 4: Đặt mắt vuông góc với thước, đọc giá trị chiều dài mỗi lần đo nhận được theo giá trị của vạch chia gần nhất so với đầu kia.
  • Bước 5: Ghi kết quả đo theo đơn vị ĐCNN cho mỗi lần đo. Cuối cùng cộng các kết quả đo lại ta được tổng là chiều cao của bạn cần đo.

Học sinh tiến hành đo chiều cao của hai bạn trong lớp và ghi lại kết quả thu được

 • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo