Hoạt động nào trong các hình 1.1 đến 1.6 là hoạt động nghiên cứu khoa học?

  • 1 Đánh giá

1. Khoa học tự nhiên

Hoạt động nào trong các hình 1.1 đến 1.6 là hoạt động nghiên cứu khoa học?

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

Bài làm:

Trong các hoạt động từ hình 1.1 đến 1.6, hình hoạt động nghiên cứu khoa học là:

  • Hình 1.2 lấy mẫu nước nghiên cứu
  • Hình 1.6. làm thí nghiệm
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021