Hoạt động nào sau đây của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học?

  • 1 Đánh giá

Bài tập

1. Hoạt động nào sau đây của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học?

A. Trồng hoa với quy mô lớn trong nhà kính

B. Nghiên cứu vaccine phòng chống virus corona trong phòng thí nghiệm

C. Sản xuất muối ăn từ nước biển bằng phương pháp phơi cát

D. Vận hành nhà máy thủy điện để sản xuất điện

2. Hoạt động nào sau đây của con người không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học?

A. Theo dõi nuôi cấy mô cây trồng trong phòng thí nghiệm

B. Làm thí nghiệm điều chế chất mới

C. Lấy mẫu đất để phân loại cây trồng

D. Sản xuất phân bón hóa học

Bài làm:

1. Hoạt động của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học là:

Đáp án: B. Nghiên cứu vaccine phòng chống virus corona trong phòng thí nghiệm

2. Hoạt động của con người không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học là:

Đáp án: C. Lấy mẫu đất để phân loại đất trồng

  • 113 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo