Hãy biểu diễn các lực sau trên hình vẽ: a. Một người đẩy cái hộp với lực 1 N và một người đẩy cái hộp với lực 2 N b. Một xe đầu kéo đang kéo một thùng hàng với lực 500 N

  • 1 Đánh giá

III. BIỂU DIỄN LỰC

Hãy biểu diễn các lực sau trên hình vẽ:

a. Một người đẩy cái hộp với lực 1 N và một người đẩy cái hộp với lực 2 N

b. Một xe đầu kéo đang kéo một thùng hàng với lực 500 N

Bài làm:

a. Biểu diễn lực: Một người đẩy cái hộp cái hộp với lực 1 N và một người đẩy cái hộp với lực 2 N

b. Một xe đầu kéo đang kéo một thùng hàng với lực 500 N

  • 83 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021