Có mấy tuần giữa ngày trăng tròn này và ngày trăng tròn tiếp theo?

  • 1 Đánh giá

I. MẶT TRĂNG CÓ HÌNH DẠNG NHÌN THẤY NHƯ THẾ NÀO?

Có mấy tuần giữa ngày trăng tròn này và ngày trăng tròn tiếp theo?

Bài làm:

Từ ngày không trăng đến ngày trăng tròn là khoảng 2 tuần. Sau hai tuần tiếp theo lại đến ngày không trăng. Như vậy ngày không trăng qua ngày trăng tròn, ngày không trắng tiếp theo hết khoảng một tháng.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 cánh diều