Nấm hoại sinh có vai trò như thế nào trong tự nhiên?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 170 sgk Sinh học 6

Nấm hoại sinh có vai trò như thế nào trong tự nhiên?

Bài làm:

  • Nấm hoại sinh có vai trò rất quan trọng trong tự nhiên.
  • Vì nấm hoại sinh là một khâu trong chu trình chuyển hóa vật chất trong tự nhiên. Tất cả các xác chết của động thực vật đều được nấm hoại sinh phân giải thành chất vô cơ đơn giản. Vừa giải quyết việc ùn tắc các xác chết trên mặt đất, vừa cung cấp chất vô cơ cho cây xanh sử dụng làm nguyên liệu tổng hợp chất hữu cơ . Các chất hữu cơ này là nguồn sống của mọi sinh vật trên Trái Đất.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021