Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?

Bài làm:

Câu 1: Trên Trái Đất, thực vật phân bố ở khắp mọi nơi: trên núi - đồng bằng, trên cạn - dưới nước, nhiệt đới - hoang mạc, ... Những nơi có ánh sáng giúp cây tổng hợp chất.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021