Giải bài 19 sinh 6: Đặc điểm bên ngoài của lá

 • 1 Đánh giá

Lá là cơ quan sinh dưỡng của cây. Vậy lá có đặc điểm gì? Lá có chức năng hấp thụ ánh sáng thực hiện quang hợp. Vậy đặc điểm nào giúp lá nhận được nhiều ánh sáng? Bài 19 với nội dung: đặc điểm bên ngoài của lá. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.

A. Lý thuyết

1. Đặc điểm bên ngoài của lá

a. Phiến lá

 • Có màu lục, dạng bản dẹt, có nhiều hình dạng khác nhau
 • Là phần rộng nhất của lá, giúp hứng được nhiều ánh sáng

b. Gân lá

 • Có 3 kiểu gân lá:
  • Gân hình mạng
  • Gân song song
  • Gân hình cung

Kết quả hình ảnh cho cac dạng gân lá

c. Lá đơn và lá kép

 • Có 2 nhóm lá chính:
  • Lá đơn: cuống nằm dưới chồi nách, mỗi cuống chỉ mang 1 phiến lá
  • Là kép: cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống nhỏ, mỗi cuống con mang 1 phiến lá (gọi là lá chét), chồi nách ở trên cuống chính

2. Các kiểu xếp lá trên thân và cành

 • Lá xếp trên cây theo 3 kiểu:
  • Mọc cách
  • Mọc đối
  • Mọc vòng
 • Lá trên các mấu thân xếp so le nhau giúp lá nhận được nhiều ánh sáng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 64 - sgk Sinh học 6

Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 64 - sgk Sinh học 6

Hãy cho ví dụ về 3 kiểu xếp lá trên thân.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3*: Trang 64 - sgk Sinh hộc 6

Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021