Đáp án câu 4 phần 2 đề 6 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

Câu 4 ( 2 điểm):

Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh

Bài làm:

*Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh:

- Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy

- Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021