Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó đúng hay sai? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 112 sgk Sinh học 6

Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó đúng hay sai? Vì sao?

Bài làm:

  • Người ta nói rằng: những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn là đúng.
  • Vì những hạt rơi chậm thì có thời gian bay ở trong không trung dài hơn, nên được gió đưa đi xa hơn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021