Đáp án câu 3 phần 2 đề 7 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

Câu 3 ( 3 điểm):

Giữa cây hạt trần và cây hạt kín có những đặc điểm gì phân biệt? Đặc điểm nào là quan trọng nhất ở cây hạt kín?

Bài làm:

* Đặc điểm phân biệt cây hạt trần với cây hạt kín

Cây hạt trầnCây hạt kín

- Không có hoa

- Cơ quan sinh sản là nón

- Hạt nằm lộ trên lá nõa hở

- Cơ quan sinh dưỡng: rể, thân, lá

- Có hoa

- Cơ quan sinh sản là hoa, quả

-Hạt nằm trong quả

- Cơ quan sinh dưỡng đa dạng hơn

* Đặc điểm có hoa, quả, hạt nằm trong quả là đặc điểm nổi bật ở cây hạt kín vì được bảo vệ tốt hơn

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021