Giải bài 16 sinh 6: Thân to ra do đâu?

  • 1 Đánh giá

Trong quá trình sống, cây không những cao lên mà còn to ra. Vậy thân to ra nhờ bộ phận nào? Thân cây gỗ trưởng thành có cấu tạo như thế nào?

A. Lý thuyết

1. Tầng phát sinh

  • Thân to ra do sự phân chia của các tế bào ở mô phân sinh:
    • Tầng sinh vỏ
    • Tầng sinh trụ

2. Vòng gỗ hàng năm

  • Hằng năm cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ sáng (hoặc sẫm) có thể xác định được tuổi của cây.

3. Dác và ròng

  • Dác là lớp gỗ màu sáng ở phía ngoài
  • Ròng là lớp gỗ màu sẫm ở phía trong

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Cây gỗ to ra do đâu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Có thể xác định tuổi của cây gỗ bằng cách nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Hãy tìm ra sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm cột nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 16: Thân to ra do đâu?


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021