Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò. sinh sản bằng lá mà em biết

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 88 - sgk Sinh học 6

Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò, sinh sản bằng lá mà em biết.

Bài làm:

Câu 1:

  • Sinh sản bằng thân bò: rau má, khoai lang, ...
  • Sinh sản bằng lá: cây thuốc bỏng, cây sống đời, ...
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021