Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 151 sgk Sinh học 6

Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

Bài làm:

  • Trồng cây để ngăn cản gió bão, chống xói lở đê

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021