Giải bài 8 sinh 6: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

 • 1 Đánh giá

Thực vật được cấu tạo bởi các tế bào. Cơ thể thực vật lớn lên do sự tăng số lượng tế bào.

I. Lý thuyết

1. Sự lớn lên của tế bào

 • Nhờ quá trình trao đổi chất, các tế bào lớn lên về kích thước.

2. Sự phân chia tế bào

 • Tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia.
 • Nhờ quá trình phân bào, các tế bào phân chia:
  • Hình thành 2 nhân
  • Tế bào phân chia
  • Hình thành vách tế bào chia tế bào cũ thành 2 tế bào con.

=> Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp cây sinh trưởng và phát triển.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021